Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Gün Sayısı

KM Limiti

1

250

2

500

3

750

4

1000

5

1200

6

1400

7

1600

8

1750

9

1900

10

2050

11

2200

12

2350

13

2500

14

2650

15

2800

16

2950

17

3100

18

3250

19

3400

20

3500

21

3600

22

3700

23

3800

24

3900

25

4000

26

4100

27

4200

28

4300

29

4400

30

4500

1- Kilometre kullanım hakkı sınırsız değildir. Kiralama günlerine göre değişen kilometre limitleri yandaki kilometre tablosunda belirtilmiştir. Kilometre aşımı olması halinde; geçilen her  150 km ve kesri için bir günlük ücret hesaplanır ve kiralayandan tahsil edilir. Kiralayan/lar yapacakları olası km aşımlarını ödeyeceklerini peşinen kabul eder. Aylık kiralamalarda kilometre üst limiti 3000 km’dir.  
2- Kiralama süresi en az 24 saattir. Dönüşlerde gecikme olması halinde aşılan her saat için günlük kira ücretinin 1/3'ü, 3 saati aşan gecikmelerde ise günlük ücretin tamamı tahsil edilir.
3- Kiralayan/lar kusurlu olacakları hasar durumlarında kiraladıkları aracın kasko değerinin %2'sine karşılık gelen tutara kadar oluşabilecek hasar bedelini kiraya verene ödeyeceklerini peşinen kabul eder. Kiralayan dilerse sözleşmede “Tam Kaza Sigortası” bölümünü imzalayıp araç gruplarına göre değişen tutarda ekstra sigorta bedeli ödeyerek bu sorumluluğu ortadan kaldırabilir. Ekstra sigorta bedelinin sözleşmenin düzenlendiği esnada peşin olarak ödenmesi zorunludur. Araç teslim formunda belirtilen ve varsa kiralama başında fotoğraflanan hasarların dışında araçta oluşan; kaza raporu veya tutanağı bulunmayan, oluştuğu anda fark edilmeyen, fark edilse dahi kiraya verene bildirilmeyen hasarlar kiralayanın ihmalkarlığı olarak addedilir ve kiralayan/lar söz konusu hasar bedelinin tümünü “Tam Kaza Sigortası” satın alınıp alınmadığına bakılmaksızın kiraya verene ödeyeceğini peşinen kabul eder. Lastik yarılması, cam, far, ayna kırılmaları kasko kapsamı dışındadır.(TKS: Tam Kaza Sigortası)
4- Kaza halinde kaza ve alkol raporu alınmaması, sürücünün alkol/uyuşturucu maddeler etkisi altında olması, durumun kiraya verene bildirilmemesi, kiralayanların kaza yerini terk etmesi, aracın sözleşmede adı geçmeyen kişiler tarafından kullanılması vb. hallerde tüm kasko ve sigortalar geçersiz olup, işbu sözleşme delil ve senet olarak kullanılacaktır. Kiralayan/lar oluşabilecek tüm hasar ve tazminatları, ayrıca aracın gelir kaybını (onarımda geçen gün sayısı) karşılayacaklarını gayrikabil-i rücu kabul ve beyan eder. 
5- Araç dönüşünde koltuk, döşeme, tavan ve bagajda ağır lekeler bulunması, araçta sigara vb. kötü kokular olması halinde kiralayandan (Bir Günlük Ücret + Detaylı Temizlik Ücreti + KDV) oto kuaför bedeli tahsil edilir. Koltuk, döşeme ve tavanda sigara yanığı bulunması halinde yanık onarım bedeli hizmet bedeli ile birlikte kiralayandan tahsil edilir.
6- Kiralayan/lar, aracı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca suç sayılan işlerde kullanmayacağını taahhüt eder. Olası bir durumda tüm sorumluluklar kiralayana ait olup kiraya verenin tazminat hakkı saklıdır. Kiraya veren hiçbir suç ile bağdaşlaştırılamaz ve kiralayan kiraya vereni tüm sorumluluk ve suçlardan dolayı ibra eder.
7- Yakıt ücreti kiralayana aittir. Kiralama başlangıcındaki yakıtın kiraya verene eksik iade edilmesi halinde yakıt bedeli 50 TL + KDV hizmet bedeli eklenerek kiralayandan tahsil edilir. Aracın iade anında, araçta fazla yakıt bulunması halinde ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.
8- Aracın her ne sebeple olursa olsun, resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeniyle geçecek süre, kiralama süresine ilave edilir ve toplam tutar kiralayandan tahsil edilir.
9- Kiralayanın aracı kötü ve amacının dışında kullanması; hararet göstergesi, ikaz lambası gibi aracın verdiği uyarılara dikkat etmemesi veya bu uyarıları görmezden gelmesi sonucunda araçta meydana gelebilecek tüm hasarlardan sorumlu olduğunu peşinen kabul eder. Araçla ilgili teknik destek veya arıza bildirimleri için 
0532 397 5111 numaralı telefonu arayınız.
10- Kiralama konusu olan aracın karıştığı kazalar sonucu meydana gelen hasarlar, söz konusu araca ait kasko ve mali mesuliyet sigortalar kapsamı dışında kalırsa, kiralayan tüm zararları kiraya verene ödeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. Araç içindeki yolcular ve üçüncü kişiler dahil olmak üzere her türlü yaralanma ve can kaybı ile her türlü maddi ve manevi tazminat taleplerinin (araç sahibinin kusursuz sorumluluk hallerinden sayılan ile destekten yoksun kalma tazminatları dahil) kasko ve mali mesuliyet dışındaki kısmından kiralayan sorumlu olup, her ne sebeple olursa olsun, sigorta şirketlerinin malik/işleten sıfatıyla kiraya verene rücu etmesi halinde kiralayan bu zararların tümünü kiraya verene bizzat ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, mahkemece kabul edildiği takdirde bu tür davalara araç maliki yanında müdahil olarak katılacağını, mahkemece kabul edilmese dahi davanın kiraya verenin aleyhine sonuçlanması halinde işbu sözleşme delil ve senet olarak kabul edilecek olup, kiralayan/lar tüm zararları karşılayacağını gayrikabil-i rücu kabul ve beyan eder. 
11- Kiralayan/lar aracın çalınması halinde aracın rayiç bedelini, kiralayanların kusurlu olmasından kaynaklı bir kaza sonucu aracın tam hasara ayrılması halinde 45 günlük kira bedelini kiraya verene ödeyeceklerini gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu zararlar kiralayan/lar tarafından karşılanmaz ise işbu sözleşme delil ve senet hükmünde olup tüm zararlar Hatay Mahkemelerince tazmin edilecektir.
12- Kiralayanın bu sözleşmedeki herhangi bir maddeye uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi ve uzatma yapılan günlerin bedelini ödememesi halinde; kiraya verenin, aracı nerede ve nasıl olursa olsun ön uyarıya gerek kalmaksızın, sebep göstermeksizin derhal geri alma yetkisi vardır. Kiraya veren araçta bulunan hiçbir nesnenin kaybından veya hasarından sorumlu değildir.
13- Kiralayan/lar 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'nın 3. maddesindeki işleten sıfatını kabul etmiş sayılır.
14- Kiralama sonunda oluşabilecek HGS bedeli, HGS kullanım bedeliyle birlikte tahsil edilir.
15- İşbu sözleşme yazılı (basılı) kiralama sözleşmesiyle çelişkiye düşerse, yazılı sözleşme esas alınacaktır.


Whatsapp Telefon